VMware server

Ima odgovor na postavljeno pitanje (deinstalacija vmware) tako da neću mijenjati topic. Za virtualbox molim da pokrenete novu temu.

fazon je što je u ovom topicu virtualbox objašnjen u “tančine”, šteta da neko ko bude tražio ne nađe