100$ laptop postaje 150$ laptop

Ustvari ne! Rekli su da će za sada zbog baterije i displaya koštati više (150$), ali da do 2008.
žele postići smanjenje na 100$. Hmm…
Je li iko pratio šta je naša vlada rekla na to? Ja ništa nisam čuo, ako je uopće bilo reakcije.

http://www.laptop.org/

Iskreno… ovo je glupost najveca.Bolje toj djeci kupiti za 100$ polovan racunar koji ce bar imati HD :slight_smile:

Mislim da je ovo jako stara vijest (otprilike juli ili avgust).