Adwaita theme for Chromium/Google Chrome

Evo za raju koja koristi Fedora 15 ili GNOME 3 - za bolju integraciju Chromium/Google Chrome Browsera…

Theme
https://chrome.google.com/webstore/detail/oojbknijfmdmidgcgchmojbildmbdamm
Scrollbars
https://chrome.google.com/webstore/detail/bkgmaggeefkcgmhmgiadbhgdoeiajccd