Alternativni softver u školama

U subotu na ETFu je održana prezentacija za nastavnike informatike u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo na temu “Alternative komercijalnom softveru u nastavnom planu i programu”.

Pošto nastavni planovi i programi trenutno uključuju teme kao što su “uredski paket”, “rasterska i vektorska grafika” i slično, prezentovali smo neke opensource solucije koje se mogu koristiti “sutra”, bez mnogo novca ili pribjegavanja nelicenciranim kopijama. Konkretno predstavljeni su: Ubuntu Linux, LibreOffice, Gimp, Inkscape, CodeBlocks i FreePascal, te Moodle kao e-learning rješenje. Naravno svi prisutni su od ranije upoznati sa Firefoxom.

Publici od nekih stotinjak profesora obratio se predstavnik domaćina (ETFa) doc. dr Samim Konjicija i predstavnik Prosvjetno-pedagoškog zavoda, a prezentacije su održali asistenti ETFa i članovi ULK. Tom prilikom je predstavljen i model predstojećeg kantonalnog takmičenja iz informatike koje će biti također orjentisano na opensource razvojna okruženja. Prisutnima su podijeljeni DVDovi sa prezentovanim softverom.

Nešto slika možete vidjeti ovdje, a nadam se da će biti dodato i još par:
https://plus.google.com/photos/107940787524155280800/albums/5718630344725002097

Jedan problem koji je istaknut u diskusiji je da je školama već nabavljen određeni broj licenci za MS Windows i Office, što je prije svega jedna strašna zloupotreba novca poreskih obveznika ako imamo na umu dostupnost besplatnih rješenja i ekonomsku situaciju kod nas. Da ne govorimo o tipu nabavljenih licenci ili o tome da učenici moraju koristiti isti softver kod kuće. Neki od prisutnih profesora su prenijeli pozitivna iskustva sa Linuxom i FLOSS u svojim školama što dokazuje da za ovakvom rasipnošću nema nikakve potrebe. Profesori su na kraju pozvali da se ovakvi skupovi češće organiziraju jer zbog obaveza u nastavi nemaju vremena da prate trendove i bave se administrativnim poslom, pozvali su sve koji mogu da im pomognu oko instalacije i održavanja softvera u školama generalno.

Usput bih pozvao druga udruženja i neformalne skupine pro-FLOSS orjentacije da se uključe u organizaciju sličnih događaja i da pošalju volontere u škole jer se time može postići veliki efekat, a spremnost i dobra volja sigurno postoji što smo vidjeli juče.