Apache ServiceMix - war deployment

Namucio sam se nekoliko sati da bih uradio deployment na tomcat, problem je actually bio u lib-ovima koji su nedostajali…

uglavnom, nakon kreiranja .war putem maven-a, deployment-a servicemix-web na tomcat, potrebno je iskopirati /servicemix/lib/ u webapps/servicemix-web/WEB-INF/lib/ …