Apt-get install (gdje se nalazi folder sa skinutim paketima)

interesuje me, mogu li, kada uradim apt-get install imepaketa, da taj paket nadjem u nekom folderu (u .deb formatu) da bih ga mogao arhivirati na cd? ili se on poslije instalacije automatski briše?

trenutno sam na ubuntu, ali pitam i za debian sarge…

danke

/var/cache/apt/archives/

Pa nismo te tako učili :stuck_out_tongue: čemu služe man stranice?
http://www.die.net/doc/linux/man/man8/apt-get.8.html

Sekcija FILES sadrži sve lokacije koje bi te mogle zanimati…

[quote]/var/cache/apt/archives/

Pa nismo te tako učili :stuck_out_tongue: čemu služe man stranice?
http://www.die.net/doc/linux/man/man8/apt-get.8.html

Sekcija FILES sadrži sve lokacije koje bi te mogle zanimati…[/quote]

hehe, nije da se vadim ali prvo sam gledao man i nisam našao, bio našao samo spisak i sl.
prvo sam išao na
man apt
man apt-cache
sekcija FILES kod mene je ovakva (Kubuntu)

FILES
    /etc/apt/sources.list
       Locations to  fetch  packages  from.  Configuration  Item:
       Dir::Etc::SourceList.

    /var/lib/apt/lists/
       Storage area for state information for each package resource
       specified   in   sources.list(5)   Configuration   Item:
       Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
       Storage area for state information in transit. Configuration
       Item: Dir::State::Lists (implicit partial).

ali kada sam poslije tvog posta probao opet sa man-om stavio sam man apt-get i u toj FILE sekciji je bila putanja koju si napisao
u svakom slučaju hvala ti, fercera…