Automatska ftp sinhronizacija

Trebao bi neki program, da ima mogučnost automatske sinhronizacije preko ftp-a??

/bin/bash

Proguglaj malo “lftp sync” zar par recepata kako odraditi sinhronizaciju sa LFTP klijentom.