Baze podataka

Pokušavam naći odgovarajuću aplikaciju za rad sa manjim bazama podataka. Nešto slično M$ Accessu.
Na internetu sam našao nekoliko solucija:

  1. KNoda.
  2. Gnome DB Manager.
  3. OpenOffice + MySQL.
  4. InterBase7. [Prop]
  5. InterBase6.
  6. Berkley DB.
  7. Rekall. [Prop]
  8. StarOffice Adabase*.

Interesuje me koja je od ovih aplikacija najbolja u smislu da pruža dosta opcija i da je, u isto vrijeme, jednostavna za koristiti?

Također, volio bih da se baza podataka kreirana u nekoj Linux aplikaciji može koristiti i iz Windowsa. Je li to moguće?

*ovaj 8) je automatski naravno, nije da nešto preferiram Star Office Adabase (nisam ga nikada ni koristio)

Pogledaj Kexi:
http://www.koffice.org/kexi/