BHLD2 Bazna distribucija

Bazna distribucija za BHLD2 biće odabrana kada budu završeni svi zadaci na To-do listi!

http://start.linux.org.ba/BHLD2/To-do

Pravo glasa pri izboru distribucije imaće oni koji su realizovali zadatke na listi i to po principu jedan zadatak - jedan glas.

Molim da ovim prestane svakodnevno ponovno izvlačenje ove teme iz naftalina!!