Canonical Announces Update for Ubuntu 8.04 Long Term Support Release

Nadam se da COPY/PASTE nije zabranjen… ovo je preuzeto za www.ubuntu.com

8.04.2 release includes updated server and desktop features

LONDON, January 27, 2009: Canonical Ltd, the commercial sponsor for Ubuntu, announced today an update for the Long Term Support (LTS) release of Ubuntu 8.04 – including more than 200 updates for security, added stability and compatibility.

Long Term Support releases offer businesses, individuals and the ecosystem around Ubuntu a stable platform on which to build multi-year initiatives. To ensure the stability and reliability of that choice, ‘point releases’ are issued on a six month basis with rolled-up bug fixes, security and maintenance updates and new hardware support.

“This is the second maintenance release of Ubuntu 8.04 LTS in a series of updates and security fixes planned through April 2011 for desktops and April 2013 for servers,” said Rick Clark, engineering manager of Ubuntu Server Edition at Canonical. “With the enhancements this time, our focus was providing even more stability and compatibility for LTS users, allowing them a robust platform for their business strategies.”

Ubuntu 8.04 LTS has proven an extremely popular platform for businesses looking to perform common workloads, particularly on the server version in datacenters. It has the convenience of the full version being freely available while being backed by global services such as support, migration, deployment and training. Organisations such as Wikipedia have announced their migration to Ubuntu 8.04 LTS as their core server infrastructure. Canonical and the Ubuntu server community’s continued commitment, as evidenced through this point release, ensures these organisations have made a sound choice.

In all, more than 200 updates were integrated – from security updates to corrections for other operating issues. The main purposes of a point release are to aggregate corrections that were made to the LTS release in the past six months and provide support for installations on additional hardware. Updated installation media is available with 8.04.2 so that fewer additional updates are required following installation and our installation process detects more hardware that was released in the last few months.

A full list of corrections and new hardware support is available at:

https://wiki.ubuntu.com/HardyReleaseNotes/ChangeSummary/8.04.2

To download Ubuntu 8.04.2 LTS, or to obtain CDs, please visit:

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
About Canonical Ltd

Canonical Ltd, the commercial sponsor of Ubuntu, is a global organisation committed to the development, distribution and support of open source software products and communities. World-class 24x7 commercial support for Ubuntu is available through Canonical’s global support team and partners. Since its launch in October 2004 Ubuntu has become one of the most highly regarded Linux distributions with millions of users around the world.

Ubuntu will always be free to download, free to use and free to distribute to others. With these goals in mind, Ubuntu aims to be the most widely used Linux system, and is the centre of a global open source software ecosystem. For more information visit www.canonical.com or www.ubuntu.com.

Nije zabranjen, ali bi vijest trebala biti na našem.
http://forum.linux.org.ba/viewtopic.php?id=2597

Hoce li automatski update ovo sam pronaci i javiti ili se treba mahsuz instalirati?

nisi obratio paznju na datum kad je ovjavljena ova vijest na ubuntu.com ili?

Stvarno ne vidim zasto je ova tema otvorena niti zasto si pasteo preko cijelog ekrana tekst koji stoji na ubuntu.com gdje ce ga i naci svi ljudi koje zanima ubuntu? I da, sjecam se da sam ovo podosta davno procito negdje?

Izvinjavam se! Vijest je stara mjesec dana, ali mi se učinilo da je ovdje prošla nezapaženo pa sam zato ubacio.

Pozdrav

Vijest je definitivno interesantna za Ubuntu korisnike ali nekako mi nije za kategoriju Linux novosti, a svakako bih volio da pogledaš onaj kratki spisak pravila. ULK stranica bi bila puno interesantnija kada bismo se svi malo potrudili i preveli neku vijest (dovoljne su 3-4 rečenice).

Koga interesuje moze ovako :mrgreen:
http://translate.google.com/
Translation: English » Croatian

8.04.2 release uključuje ažurirane server i desktop značajke

LONDON, 27. siječanj 2009: Canonical Ltd, komercijalni sponzor za Ubuntu, najavio je danas ažuriranje za dugoročno Support (LTS) izdanje Ubuntu 8,04 - uključujući više od 200 ažuriranja za sigurnost, stabilnost i kompatibilnost dodan.

Long Term Support releases ponudu poduzeća, pojedinaca i ekosustava oko Ubuntu stabilnu platformu na kojoj se grade multi-year inicijative. Da bi se osigurala stabilnost i pouzdanost da izbor, ‘pokažite releases’ su izdane na šest mjeseci uz temelju valjanog-up bug ispravke, sigurnost i održavanje nadogradnje i nove hardverske podrške.

“Ovo je drugo izdanje održavanje Ubuntu 8,04 LTS u nizu ažuriranja i sigurnosne ispravke planirana kroz travanj 2011 za stolna računala i servere za travanj 2013”, rekao je Rick Clark, direktor inženjeringa Ubuntu Server Edition na Canonical. “U ovom trenutku poboljšanja, naš fokus je bio pružiti još više stabilnosti i kompatibilnosti za LTS korisnike, omogućavajući im robustnih platformu za svoje poslovne strategije.”

Ubuntu 8,04 LTS pokazao iznimno popularna platforma za tvrtke u potrazi za izvođenje uobičajenih opterećenja, osobito na serveru verziju u datacenters. On ima pogodnost u punoj verziji biti dostupan besplatno, dok se podlogom od globalne usluge kao što su podrška, migracija, implementacije i obuke. Organizacijama kao što su najavili Wikipedia njihove migracije na Ubuntu 8,04 LTS kao svoju jezgre poslužitelju infrastrukture. Canonical poslužitelju i Ubuntu zajednice nastavile predanost, kao što pokazuje kroz ovu točku otpuštanjem, osigurava ove organizacije su napravile zvuka izbor.

U svemu, više od 200 ažuriranja bile integrirane - iz sigurnosnih ažuriranja korekcije za drugim operativnim pitanjima. Glavna svrha točku release su skupne korekcije koje su učinjene u LTS puštanje u proteklih šest mjeseci, i pružanje podrške za instalaciju na dodatni hardver. Ažurirano instalacijske medije dostupna je s 8.04.2, tako da manje nadopune potrebne su dodatne slijedeće instalacije i instalacije naš proces otkriva više hardvera koji je pušten u zadnjih nekoliko mjeseci.

Potpuni popis ispravke i nova hardverska podrška je dostupna na:

https: / / wiki.ubuntu.com / HardyReleaseNot … ary/8.04.2

Da biste preuzeli Ubuntu 8.04.2 LTS, odnosno za dobivanje CD-a, posjetite:

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
O Canonical Ltd

Canonical Ltd, komercijalni sponzor Ubuntu, je globalna organizacija zalaže za razvoj, distribuciju i podršku za open source software proizvodi i zajednicama. World-class 24x7 komercijalnu podršku za Ubuntu dostupno je putem Canonical globalnom i tim za podršku partnerima. Od svog pokretanja u listopadu 2004 Ubuntu je postala jednom od najatraktivnijih visoko smatrati Linux distribucija s milijunima korisnika širom svijeta.

Ubuntu će uvijek biti besplatan za download, besplatno na korištenje i slobodan za distribuciju drugima. S ovim ciljevima na umu, Ubuntu ima za cilj da se najčešće koriste Linux sustava, te je središte globalno open source software ekosustava. Za više informacija posjetite www.canonical.com ili www.ubuntu.com.

Ti ovo zoveš hrvatskim jezikom :smiley: