Certificiranje

Šta mislite o certificiranju u BiH, koja ustanova je po vama najbolja, najrelevantnija? Konkretno Linux administracija i PHP - MySQL? Algebra, IT academy ili …?
Hvala

Mislim da je najkompletniji seminar nekada bio na cced.ba

Oni su imali LPIC 1 i 2