Command Line Magic

Pošto mi je jako zanimljivo da pronalazim kreativne komande u shell-u što probajući sam što pronalazeći na netu evo neke od zanimljivijih na koje sam naišao koje stvarno olakšavaju život i ubrzavaju posao…

Ako imate zanimljivih komandi samo napred postajte…

Dakle da počnem…

Korisno ako želite pokrenuti zadnju komandu kao root !! inače daje zadnje pokrenutu komandu

Ova fantastična komanda će podići http server sa trenutnim direktorijem u kojem se nalazite kao root-om na http://:8000$hostname/ ne moram ni spominjati korisnost ovoga

Vraća vas u direktorij u kojem ste prethodno bili

Zamijeniće zadnje kucanu komandu ls sa dir ako ste kucali npr ls -al dobićete dir -al

Zaboravite na stari ping ova komanda je zakon, praktično kombinira traceroute i ping u jednom, aplikacija šalje pakete do datog hosta sa namjerno malim TTL bilježeći odgovore routera između vas i hosta. Na ovaj način dobijate procenat i vremena odgovora između vas i hosta na svakom hop-u… mtr google.com

!ls će pretražiti istoriju komandi i izvršiti prvu komandu koja odgovara ls, ako ne želite izvršiti komandu dodajte :stuck_out_tongue: na kraju tako će komanda biti samo isprintana na ekran.

Hvata video linux desktopa

Izvršite komandu u dato vrijeme

Ovo će output vašeg mikrofona redirektovati na zvučnike udaljenog računara (zvuk nije baš sajajan ali je zanimljiva komanda pa reko da je uključim)

Ispisuje argument zadnje komande znači ako ste kucali ls -al dobjate samo -al itd…

Eto toliko za sada… ovo su neke od interesantnijih komandi na koje sam naletio…