Creative Commons događaj u Sarajevu

  1. i 31. oktobra biće održan jedan skup na temu CC:
    http://linux.org.ba/2012/10/19/creative-commons-susret-u-sarajevu/

Šta mislite o Creative Commons? O objavljivanju radova koji nisu softver pod nekom vrstom slobodne licence?
Znate li nekoga ko je objavio takav rad kod nas?
Da li bi bio/bila zainteresiran da ga prezentuje? :slight_smile:

Komentari: CC knjige/muzika/mediji za protiv suzdržan…