CSS predprocesori

Koristi li ko CSS predprocesore tipa SASS, LESS… Koliko vidim osnova se može savladati za jedno poslijepodne, a efekat kod većih projekata je odličan ( npr. $primary_color za boju koja se ponavlja na više stranica koristeći jednu promjenjivu ).