Debian problem sa USB

drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: ftdi_tiocmget Could not get modem status of device - err: -71
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: ftdi_tiocmget Could not get modem status of device - err: -71
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: error from flowcontrol urb
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: update_mctrl Error from MODEM_CTRL urb: DTR LOW, RTS LOW
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: update_mctrl Error from MODEM_CTRL urb: DTR HIGH, RTS HIGH
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: urb failed to clear flow control
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: update_mctrl Error from MODEM_CTRL urb: DTR HIGH, RTS HIGH
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: update_mctrl Error from MODEM_CTRL urb: DTR LOW, RTS LOW
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: update_mctrl Error from MODEM_CTRL urb: DTR LOW, RTS LOW
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: urb failed to clear flow control
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: urb failed to clear flow control

ovaj problem imam …ako neko moze pomoci debian 5.01

ftdi je USB-serial adapter, a poruka zvuči kao da se gubi kontakt negdje. Mada sam na googlu naletio na stranicu nekog čovjeka koji je imao sličnih problema sa debianom na eeepc i na kraju je morao rekompajlirati kernel. U svakom slučaju može li malo konkretnije?