DSL: linux 2.4 -> linux 2.6

Opet ja sa DSL-om (malo sam dosadan i sve na preskok). Šta će biti ako umjesto kernela 2.4 u dsl ubacim 2.6 i naravno onaj minirt 2.6 pa tak ispržim? (pošto smo ustanovili da 2.6 radi)