Dvdbackup i statičko linkovanje

Imam problema sa dvdbackup programom. On koristi lindvdread. Lijepo radi sa libdvdread-0.9.3, ali neće da radi sa libdvdread-0.9.7, jer su autori libdvdread izbacili jednu funkciju u novijim verzijama.

E, sad želim da imam libdvdread-0.9.3 za dvdbackup, a novije verzije libdvdread za sve ostale aplikacije, pa sam libdvdread-0.9.3 instalirao u /opt/libdvdread-0.9.3, a novije verzije instaliram u /usr/.

1. Postoji li mogućnost da druge aplikacije koriste libdvdread-0.9.3 iz /opt umjesto novijih verzija iz /usr/?

Ukoliko postoji, htio sam da statički linkujem dvdbackup sa starim bibliotekama, ali nemam pojma kao da to učinim. Probao sam:

gcc -c -o dvdbackup.o -I/opt/libdvdread-0.9.3/include dvdbackup.c ld -o dvdbackup -L/opt/libdvdread-0.9.3/lib dvdbackup.o -static -ldvdread
ali dobijem gomilu grešaka.

Dakle,

2. Kako statički linkovati dvdbackup sa libdvdread-0.9.3, a dinamički sa ostalim (standardnim) bibliotekama?

3. Ukoliko postoji mogućnost da neke aplikacije koriste stariju verziju libdvdread, može li se problem riješiti tako što ću obrisati:

/opt/libdvdread-0.9.3/lib/libdvdread.a
/opt/libdvdread-0.9.3/lib/libdvdread.la
/opt/libdvdread-0.9.3/lib/libdvdread.so

a ostaviti samo

/opt/libdvdread-0.9.3/lib/libdvdread.so.2
/opt/libdvdread-0.9.3/lib/libdvdread.so.2.0.2

Unaprijed hvala.

Ne trebaš statički linkati, samo trebaš podesiti LD_LIBRARY_PATH prije kompajliranja/dinamičkog linkanja/pokretanja. Ako libdvdread koristi pkgconfig, onda provjeri i manual pkconfig-a.

Pogledaj i man za ld.so.conf

dvdbackup sam dinamički linkovao sa libdvdread.0.9.3 i čini se da tako funkcioniše bez problema (podesio sam ld.so.conf).
Pregledao sam sve fajlove iz /usr/bin i /usr/local/bin i svi su linkovani sa novijom verzijom libdvdread, dok je jedino dvdbackup linkovan sa sa starom verzijom.

Hvala. Poz.