Extenzija.com - Za ljubitelje domena

U skladu sa pravilnikom ULK foruma, tačka 7., zabranjeno je reklamiranje proizvoda i usluga osim onih koji se direktno tiču FOSS.

ODSAD STAVITE IME TOPICA [REKLAMA]

Nemogu zamarat oci vise ovakvim glupim topicima.