First International Software Freedom Conference of Kosova

Na email udruženja je stiglo obavještenje o jednoj free software konferenciji na Kosovu:
http://groups.google.com/group/free-software-conference/