Forum maintenance

Ovo je čisto informativna tema da možemo postavljati obavještenja za planirano/obavljeno održavanje ili update foruma.

2008-08-26:

 • Banovana mail.ru domena i obrisani korisnici sa takvim mail adresama (vjerovatno botovi), oko 60 korisnika sa 0 postova :wink:
 • Obrisani korisnici sa 0 postova koji nisu posjetili forum u zadnjih 6 mjeseci (~500 ljudi).

Broj registrovanih korisnika bi sada trebao biti nešto realniji. Također, imamo 203 aktivna člana foruma, sa najmanje jednim komentarom u posljednjih 6 mjeseci.

Za primjedbe, komentare i sl., možete se javiti na email: forum at linux.org.ba.

2008-09-02:

 • Zbog povećanog broja automatiziranih registracija (aka botova), bili smo prisiljeni dodati captchu za proces registracije. Nadamo se da nije previše teška :wink:

2009-03-09:

 • Zatvorene sve teme na koje nije bilo odgovora u zadnjih 6 mjeseci,
  javite se ako treba nešto ponovo otvoriti
 • Obrisani registrirani korisnici sa 0 postova koji nisu posjetili forum u zadnjih 6 mjeseci (~ 200)
 • Dodani rankovi za članove foruma:
  Polaže forume, Na probnom radu, Pripravnik, Primljen za stalno, Forum portparol, Veteran
  (ko ima više od 1000 postova moze biti veteran ili već šta želi :wink:

2010-08-21:

 • Zatvorene sve teme na koje nije bilo odgovora u tekućoj godini (2010), javite se ako treba nešto ponovo otvoriti
 • Zatvorene sve teme sa jednim postom, submitane prije 2010-06-01
 • Obrisani registrovani korisnici sa 0 postova i HTML-om u potpisu (~380 usera) - spam botovi
 • Obrisani registrirani korisnici sa 0 postova koji nisu posjetili forum u tekućoj godini (~230 usera)

Imamo 134 aktivna člana foruma (1 ili više postova u zadnjih 6 mjeseci).

Total number of registered users: 1329 Total number of topics: 5595 Total number of posts: 45204
11 korisnika ima preko 1000 postova - "veterani"
19 korisnika ima između 400-1000 postova - "forum portparol"
40 korisnika ima između 100-400 postova - "primljeni za stalno"
38 korisnika ima između 50-100 postova - "pripravnici"
200 korisnika ima između 10-50 postova - "na probnom radu"
830 korisnik ima od 1 do 10 postova - "polažu forume"
Preostalih 192 korisnika nema postova. (po slobodnoj procjeni najmanje 50% su botovi registrovani sa gmail adresama)

2011-02-21

 • Zatvorene sve teme sa 0 odgovora postavljene prije 01.01.2011.
 • Obrisani registrovani korisnici bez postova sa tekstom u potpisu/url-u (~750) - spam botovi
 • Obrisani registrovani korisnici bez postova koji nisu posjetili forum u tekućoj godini (~350 korisnika)
 • Obrisani banovani korisnici (35 korisnika), banovi ostali!

Imamo 107 aktivnih članova foruma (1 ili više postova u zadnjih par mjeseci)

Total number of registered users: 1201 Total number of topics: 5795 Total number of posts: 47391
11 korisnika ima preko 1000 postova - "veterani"
20 korisnika ima između 400-1000 postova - "forum portparol"
41 korisnika ima između 100-400 postova - "primljeni za stalno"
39 korisnika ima između 50-100 postova - "pripravnici"
212 korisnika ima između 10-50 postova - "na probnom radu"
843 korisnik ima od 1 do 10 postova - “polažu forume”

Preostalih 36 korisnika nema postova (~30 su vjerovatno botovi)