Gdje smjestiti novi program i problem sa linkom

Gdje je najbolje smjestiti programe koji nisu dio repositorija distribucije ?
Kontam prebaciti u /usr/share folder cijelu aplikaciju sa pod folderima, a onda link na binary odnekud. Je li to spada u dobru praksu ?

/opt

Može i opt vidim. Sad se pojavio drugi problem kad kreiram link na bin u tom folderu dobijem ovo: [quote]error while loading shared libraries[/quote]

Znači ne vidi dependencies.

Znači ne vidi dependencies.[/quote]

binary ti ne vidi shared library fileove…
ili edituj /etc/ld.so.conf (zavisi od distribucije moguce da mozes i /etc/ld.so.conf.d/xy.conf koristit) ili koristi LD_LIBRARY_PATH shell env varijablu kad startas program…

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/put/do/lib/foldera program_koji_startas