GNU/Linux radionica Zavidovići

U cilju realizacije projekta jačanja informatičke pismenosti kod građana Bosne i Hercegovine GNU/Linux korisnička grupa Ze - Do kantona u saradnji sa firmom Bana d.o.o. organizuje GNU/Linux radionicu u Zavidovićima 11.02. sa početkom u 11.00 sati u prostorijama firme Bana d.o.o. Na ovoj radionici radit ćemo na upoznavanju sa fundamnetalnim stvarima vezanim za GNU/linux operativni sistem, Open Office i BHLD.
Pozivamo Vas da svojim prisustvom doprinesete kvaliteti događaja.

11.02.2004. godine održana je Linux radionica u Zavidovićima. Radionica je održana u prostorijama firme Bana d.o.o. Zavidovići sa početkom u 11 sati, i predstavlja još jedan korak u relizaciji projekta jačanja informatičke pismenosti kod građana Bosne i Hercegovine. Na ovoj radionici bilo je govora o fundamnetalnim stvarima vezanim za ovaj operativni sistem, prezentovana je instalacija Linux-a, bilo je govora o grafičkim okruženjima i upravljaćima prozora, OpenOffice.org-u, te je predstavljeno postojanje i projekti ULKBiH-a i LugZDK-a. Radionica je bila dosta dobro posjećena. Linux radionicu u Zavidovićima vodili su Dejan Menges i Kemal Šanjta.

Slike će biti naknadno objavljene.