Google shell

Ako vam nije dovoljno komandi evo ih i za web :slight_smile:
http://goosh.org