Grub pitanje

Kako da natjeram da mi se izbaci meni samo kad ja to hocu?! U Yastu kako god da postavim one opcije hidden i ono odbrojavanje, uvijek mi izbaci meni a da ne drzim shift, iako bi trebao!

pozdrav

Edituj datoteku /boot/grub/menu.lst (bilo iz YaST-a ili sa nekim tekst editorom) i dodaj liniju ‘hiddenmenu’, npr. ispod opcije timeout:

...
color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 8
hiddenmenu
...

GRUB neće izbaciti meni sve dok ne pritisneš ESC.

Napomena: izgleda da u ovom slučaju ‘splash’ servis ne radi “as expected” pa se nakon pritiska na ESC pojavi klasični meni - sa znakovnom grafikom, a splash servis se (implicitno) postavi na ‘splash=native’.

Opet ne radi! Evo kako izgleda config file:

Modified by YaST2. Last modification on Tue Nov 18 22:39:10 2003

gfxmenu (hd0,6)/boot/message
color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 5
hiddenmenu

title windows
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

title linux
kernel (hd0,6)/boot/vmlinuz root=/dev/hda7 hdc=ide-scsi vga=788
initrd (hd0,6)/boot/initrd

title floppy
root (fd0)
chainloader +1

title failsafe
kernel (hd0,6)/boot/vmlinuz.shipped root=/dev/hda7 ide=nodma apm=off acpi=off vga=normal nosmp maxcpus=0 disableapic 3
initrd (hd0,6)/boot/initrd.shipped

U cemu je problem?

Probaj ovo:

color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 5
hiddenmenu
gfxmenu (hd0,6)/boot/message

GRUB sekvencijalno obrađuje ‘menu.lst’ datoteku i naleti na komandu gfxmenu čak i prije nego što si zadao timeout; zbog toga pretpostavljam da ti do sada nije radilo čak ni ‘timeout 0’. U ovom redoslijedu GRUB će prvo sakriti meni, a prikazat će ga samo nakon pritiska na ESC …