HAProxy meetup u Sarajevu -13.03.2018


#1

Još jedan meetup, predstavljamo HAProxy 1.8, sa dosta zanimljivih novosti. Domaćin je moja malenkost, yours truly :blush: