Init script dependencies na RHEL/Centos 5.x

Postoji li način da se u init skripti na 5.x sistemima definišu dependencies? Ono što meni treba konkretno je da se moja init skripta uvijek pokrene prije MySQLa.
Na 6.x (+ Debian/Ubuntu) to je trivijalno sa Required-Start keywordom.

Hvala.

pogledaj ovo: http://linux.die.net/man/8/chkconfig

https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/s1-services-chkconfig.html