Intervju sa pokretačem Ubuntu Muslim Edition projekta

Intervju, na bosanskom jeziku, sa pokretačem Ubuntu Muslim Edition distribucije možete pročitati na sljedećem linku:

http://www.islambosna.ba/index.php/vijesti/intervjui/2450-intervju-sa-pokretaem-ubuntu-muslimanskog-izdanja