Jpeg support u GDlib (php)

jedno kratko pitanje: GDlib (php) je instaliran na server, ali je tip koji je to instalirao napravio tako da su gif i png supported, a jpeg nije

  1. da li se treba GDlib re-kompajlirati (izvinite ako je “terminologija” pogresna - ispravite me) ili se moze nekako “dodati” jpeg support?
  2. da li je jpeg support by default enabled pa je iskljucena tokom kompajliranja ili se mora tokom kompajliranja nagasiti?