Kako otvoriti HTML Help document

Na koji način ( pomoću kojeg programa) otvarati HTML Help Document ( .chm) u Linux-u

Može pomoću Konquerora, samo dvoklikni na njega :slight_smile:
a postoje i specijalizovani vieweri probaj na Google “chm linux”

imas “xchm”

Pokušao sam pomoći Konquerora, ali mi javi grešku ( There was an error loading the module KChmPart )

Skinuo sam sa interneta xchm. Kada sam pokušao instalirati
xchm javio mi je grešku da mi nedostaje wxWidgets. Poslije
toga sam instalirao wxWidgets, ali opet ista greška.

linux:~/xchm-1.2 # ./configure
checking whether make sets $(MAKE)… yes
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking for msgfmt… /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt… /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext… no
checking for msgmerge… no
checking for gcc… gcc
checking for C compiler default output file name… a.out
checking whether the C compiler works… yes
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of executables…
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ANSI C… none needed
checking build system type… i686-pc-linux-gnu
checking host system type… i686-pc-linux-gnu
checking for ld used by GCC… /usr/i586-suse-linux/bin/ld
checking if the linker (/usr/i586-suse-linux/bin/ld) is GNU ld… yes
checking for shared library run path origin… done
checking whether NLS is requested… yes
checking for GNU gettext in libc… yes
checking for wx-config… no
configure: error:
wxWidgets must be installed on your system
but the wx-config script couldn’t be found.

    Please check that wx-config is in path, the directory
    where wxWidgets libraries are installed (returned by
    'wx-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
    equivalent variable and wxWidgets version is 2.3.4 or above.
ovo ti vrati direktorij gdje su wxWidgets libraries instalirane
ukucaj ./configure --help i traži nešto relevantno za tvoj
slučaj, kao:

--wx-config-path ili slično

i onda kucas 
[code]./configure --with-wxWidgets-path=<direktorij koji ti vrati wx-config --libs>[/code]

ovo ti vrati direktorij gdje su wxWidgets libraries instalirane
ukucaj ./configure --help i traži nešto relevantno za tvoj
slučaj, kao:

–wx-config-path ili slično

i onda kucas

Nije ti dobro instaliran KDE. Koja je to distribucija?

[quote=franc]Skinuo sam sa interneta xchm. Kada sam pokušao instalirati
xchm javio mi je grešku da mi nedostaje wxWidgets. Poslije
toga sam instalirao wxWidgets, ali opet ista greška.[/quote]
Pretpostavljam da si wx-widgets instalirao u /usr/local prefix pa samim time moraš koristiti i odgovarajući parametar za ./configure naredbu.

Inače, ako koristiš neku od poznatijih distribucija preporučujem da koristiš gotove pakete za tu distribuciju:
http://rpmseek.com/rpm-pl/xchm.html?hl=com
A pogledaj i ovo:
http://rpmseek.com/rpm-pl/gnochm.html?hl=com
http://rpmseek.com/rpm-pl/kchm.html?hl=com
http://rpmseek.com/rpm-pl/kchmviewer.html?hl=com

Distribucija je SUSE 10. Instalirao sam sve za KDE. A za wxWidgets sam instalirao paket (wxGTK-compat-2.6.1.0-4.i586.rpm) koji
se nalazi na SUSE-ovom DVD.