KDE 3.5.2 za AMD64

KDE 3.5.2 je trenutno maskiran ~amd keywordom. S obzirom da se od verzije 3.4 prešlo na tzv. split install (cca. 16 grupnih kde paketa je podijeljeno na preko 320 individualnih paketa), jako je teško sve pakete unmask. Na svu sreću postoji Gentoo forum i Gentoo IRC kanal, jučer sam proveo cijeli dan sređujući 3.5.2 i evo svečano se javljam iz spomenutog okruženja.

Procedura:

Prvo treba unmask sve kde pakete, kao što sam spomenuo jedan bolan proces ako se unmask paket po paket. Na sreću postoji skripta:

[code]#vi kde

Ubaciti ove linije:

#! /bin/bash

cd /usr/portage
for paquete in kde-base/*
do echo $paquete >> /etc/portage/package.keywords ~amd64 && echo $paquete >> /etc/portage/package.unmask
done

Nakon toga,

#chmod 755 kde
#./kde[/code]
Ovo će u /etc/portage/package.keywords i u /etc/portage/package.unmask ubaciti sve potrebne linije za unmask svih potrebnih paketa za KDE 3.5.2.

Prije nastavka, preporučujem ukidanje arts u globalnim USE_FLAG-ovima:

[code]#vi /etc/make.conf

u liniji
USE=“a52 aalib acpi -arts cdparanoia cpudetection dvdread dvd cdr dvdr gphoto2 ieee1394 java oggvorbis pcmcia wifi win32codecs xine xvid -gnome”

uvjeriti se da postoji -arts[/code]
Također, ako ne koristite GNOME, uputno je isključiti gnome USE_FLAG jer će to ubrzati mnoge pakete.

Nakon ovoga, dovoljno je samo:

Moguće da će još neki paketi biti maskirani sa ~amd keywordom, potrebno je dodatno ručno unmask te pakete. (emerge -Du kde-meta će javiti koji paket je treba unmask)

[code]#vi /etc/portage/package.keywords

dodati na dnu datoteke, npr:

media-libs/akode ~amd64
app-text/poppler-bindings ~amd64
app-text/poppler ~amd64[/code]
Neki paketi zahtjevaju arts USE_FLAG da bi bili instalirani. Jedan od bitnijih paketa je kdelibs, jako se dugo kompajlira i u principu može bez arts USE_FLAG-a ali onda se neće moći instalirati neki drugi paketi. Dakle, prije samog emerge-a, treba dodati slijedeće u /etc/portage/package.use

[code]#vi /etc/portage/package.use

dodati slijedeće linije:
kde-base/kasteroids arts
kde-base/kdemultimedia-arts arts
kde-base/kdelibs arts
kde-base/artsplugin-mpeglib arts
kde-base/artsplugin-audiofile arts
kde-base/artsplugin-mpg123 arts
kde-base/krec arts
kde-base/noatun arts
kde-base/kolf arts
kde-base/kaboodle arts[/code]
Nakon što #emerge -Dupv kde-meta izlista pakete koje treba emerge, dakle kada više ne bude paketa za unmask, ostaje slijedeća komanda:

Ovo bi trebalo biti dovoljno za emerge većine paketa. Kompajliranje je jako sporo, čak i na dobrim mašinama, tako budite strpljivi. Broj paketa koje treba emerge varira, ja sam instalirao 236 novih paketa.

Nakon cca. 10 sati kompajliranja (na AMD64 Thurion, 1.8 GHz), novi KDE je spreman za korištenje. Instalirana je tzv. slotted verzija KDE-a što znači da je stara verzija još uvijek na računaru.

Prije svega, treba testirati novu verziju a za to je potrebno editovati neke datoteke:

prvo ~/.xinitrc

[code]#vi .xinitrc

iskomentirati sve linije koje nisu iskomentirane i dodati:

exec “/usr/kde/3.5/bin/startkde”[/code]
i još /etc/rc.conf

[code]#vi /etc/rc.conf

na samom dnu ima linija:

XSESSIONS=“kde-3.5.2”[/code]
Nakon ovoga reboot i may the force be with you.

Ako sve radi, a trebalo bi, ostalo je samo još da se ukloni stara verzija KDE-a.
Opet isti problem, split paketi i neophodni pojedinačni unemerge.
I opet, na sreću, ima skripta:

[code]#vi kde-remove

Ubaciti slijedeće linije:

#! /bin/bash

for x in equery l kde-base/ | grep "3.4"
do
emerge -C $x
done

for x in equery l kde-misc/ | grep "3.4"
do
emerge -C $x
done

Nakon ovoga,

#chmod 755 kde-remove

i

#./kde-remove[/code]
EDIT: Da bi ova skirpta radila, neophodno je da imate gentoolkit instaliran. Dakle, ako nemate:

Ovo bi trebalo izbrisati gotovo sve stare KDE pakete. Ako radite upgrade sa neke druge verzije KDE-a, umjesto 3.4 u linijama prethodne skripte, ubacite verziju KDE-a koji želite izbrisati.
Poslije ovoga, možete i ručno izbrisati 3.4 direktorij:

#cd /usr/kde #rm -rf 3.4
I na kraju, #emerge zadovoljstvo!!!

Još jedna stvar, superkaramba je native dio KDE 3.5.2 a nije dio KDE 3.4.3. Ako ste imate KDE 3.4.3 i superkarambu, moraćete:

prije bilo kakvog installa novog KDE-a inače će paket x11-misc/superkaramba blokirati paket kde-base/superkaramba.