Kick/kill ma samo da ga je izbaciti :)

Zdravo, kako izbaciti usera sa masine ???

Hvala !

kucaj w

i vidis ko je logovan i na kojem pts-u ili tty-uprimjer kako da izbacimo korisnika trip0d:

root@slack:~# w

2:30pm up 72 days, 3:04, 2 users, load average: 1.25, 1.41, 1.23

USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT

trip0d pts/0 192.168.0.3 8:25am 6:04m 0.06s 0.03s -su

trip0d pts/1 192.168.0.42 2:28pm 0.00s 0.12s 0.02s wzatim kucaj ps -ax | grep pts/0 vidjeces linije koje sadrze pts/0 gdje je 0 broj pts-a i imas broj pid-a sa lijeve strane pod kojim je pokrenut taj proces. onda samo kucaj kill -9 pid i user je nogiran sa sistema.