Knjiga: "A smaller, faster, better way to build software"

Firma 37signals, koja se bavi proizvodnjom web aplikacija i ima vise od milion poslodavaca u preko 70 zemalja, koristi se termom koju zovu Getting Real u kojoj opisuju svoju filozofiju oko vodenja biznisa, dizajna, programiranja i marketinga webaplikacija.

Knjiga se moze kupiti tiskana, u pdf formatu ili citati besplatno na: http://gettingreal.37signals.com//GR_cro.php