Korisna naredba za wav/mp3 datoteke

Ako zelite jednim mahom da pretvorite puno wav datoteka (koje ste npr. presnimili sa CD-a na H.Disk) mozete upotrijebiti dole navedenu naredbu. Sve sto je potrebno je instaliran lame (www.mp3dev.org). Špara puno mjesta na H.Disku. :smt032

for i in *; do lame $i `echo $i | sed -n -e 's/...$/mp3/p'`; rm $i; done

+stasemoze+ htjeo sam nešto da korektujem i otvori se novi thread .
Tačna adresa je www.mp3dev.org

Ili ovako:

Jah

sigurno si mislio na --alt-preset standard(meni podugo traje)
Ok, ja wav-ove gore odma brišem sa rm inače neušparasmo prostor,
ali eto, svako ima svoju metodu.

Petlja for je idealna za obradu velikog broja datoteka u nekom direktoriju. Tako se npr. daju sa sljedećom narednom sva velika slova iz imena datoteke pretvoriti u mala. To je korisno kada npr. želimo M$ fontove kopirati na linux sistem jer moraju biti napisani malim slovima:

for i in *; do mv $i `echo $i | tr [:upper:] [:lower:]`; done

Evo sta sam nasao u man pageu od lame-a

"
–alt-preset [fast] type | [cbr] kbps
Use one of the built-in presets.

     This option is deprecated and offers the same as the --preset option above.
     Do not use it anymore, it will go away in a later version.

"