KPPP- i radi i ne radi

Kada prokrenem KPPP i idem “Connect” on sve uredno krene i konektuje.
Evo log:

ATZ OK ATM1L1 OK ATX3 OK ATDT1499 CONNECT 50667
I onda kaže:

Tj. problem je u PPPD modulu (PPP daemon).
Evo KPPP log:

Jan 11 21:23:20 buenita pppd[13517]: Plugin passwordfd.so loaded. Jan 11 21:23:20 buenita pppd[13517]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0 Jan 11 21:23:20 buenita pppd[13517]: using channel 6 Jan 11 21:23:20 buenita pppd[13517]: Using interface ppp0 Jan 11 21:23:20 buenita pppd[13517]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Jan 11 21:23:20 buenita pppd[13517]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xa78d661e> <pcomp> <accomp>] Jan 11 21:23:21 buenita pppd[13517]: Terminating on signal 15 Jan 11 21:23:21 buenita pppd[13517]: sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"] Jan 11 21:23:23 buenita pppd[13517]: sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"] Jan 11 21:23:23 buenita pppd[13517]: rcvd [LCP ConfReq id=0x45 <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0xb959eff4> <pcomp> <accomp>] Jan 11 21:23:23 buenita pppd[13517]: rcvd [LCP TermAck id=0x3] Jan 11 21:23:23 buenita pppd[13517]: Connection terminated. Jan 11 21:23:23 buenita pppd[13517]: Exit.
PPPD je verzija 2.4.3.
Da li da skinem novu verziju? Šta da radim?
Modem je SmartLink 56K…
Pogledajte još i:
KPPP i Bihnet problemi
Problemi sa konektovanjem preko dial-up,pomoc!

http://developer.kde.org/~kppp/faq.html

probaj ovo…

[quote=aldin]http://developer.kde.org/~kppp/faq.html

probaj ovo…[/quote]
Ne, ne pomaže mi. Sve više mislim da je ovaj problem ne riješiv. Šta da radim :?: