Kreirati text, u terminalu, kako?

Kreirati text dokumenat u nekoj mapi je lako.Klik desnim i gotovo.E sad, kako u terminalu,kojom naredbom ?
/hvala na odgovoru

Još lakše i brže:

Dokument će biti kreiran u direktoriju u kojem se trenutno nalaziš (najvjerovatnije /home direktorij). Ako, npr., želiš kreirati prazan .txt dokument pod imenom “test.txt” na Desktop-u, možeš to uraditi ovako:

Aferim Mehaga i hvala ti puno !

echo > fajl

echo “hvala” > /home/user/fajl
echo “puno” >> /home/user/fajl

“>>” dodaje tekst na na kraj postojećeg
">" prepiše postojeći sadržaj i upiše ono što mu kažemo da upiše

Imas vise metoda:
touch file napravi prazan text file,
echo “” > file uradi isto,
nano file otvori ti tekst editor i mozes u njemu snimiti fajl sa Ctrl+O
vi file isto samo je ovaj text editor malko stariji i cudniji (pogledaj manual, man vi)
etc etc etc

:slight_smile:

adio, nemoj sad o vi, krenuce rasprava… :smiley:

hehe :slight_smile:

#vi
[insert]
“vi” je prvi editor koji sam koristio tamo nekad na RH 5.1…
[esc]
:w odgovor.txt
:q!

:open_mouth:

Vi(m) je zakon, Bo :stuck_out_tongue:

Poricem svaku povezanost sa istim… necu da me svrstaju u geek-ove :smiley:

@anger

zar nije lakse:

vi odgovor.txt
[i]
Das ist kontrabas
[esc]
:wq

? :smiley:

hihihi, whatever you like my dear g®eek friend :smiley: