LibreOffice lokalizacija

Svi koji bi se željeli uključiti u prevođenje LibreOffice v3.3 paketa na bosanski jezik mogu to učiniti pomoću Pootle web interface-a na adresi:

http://pootle.documentfoundation.org/bs/libo33/

Ovaj fajl predstavlja svojevrstan diff u odnosu na OOo tako da ćemo pokušati da dosadašnji rad na OOo lokalizaciji bude na neki način iskorišten.