Linux screensaver for Windows

Pogledajte ovo:

http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/l-scrnsave/

Treba imati ideju za ovo :smiley:

:smiley: Koja provokacija :smiley: