Logiranje u php i cgi - HITNO!

Imam jedan hitan problem: stara aplikacija je koristila cgi script za logiranje. Ta aplikakacija je napravljena ispocetka (php).
Stari Message Board je takodje uradjen u cgi i to tako da kada se neko logira u glavnu aplikaciju, kreira se cookie i taj coockie se kasnije koristi kako username u Message Board (nema logiranja SAMO za MB) - bez njega ne mozes postvaiti poruku ili odgovoriti na bilo koji (logicno).

Sad treba da pod hitno ponovo “povezem” ove dvije stvarcice tako da logiranjem na novi glani dio (php) se automatski logira i u MB (cgi)

Mozda glupa pitanja, ali sta mogu kad ne znam:

  1. da li cookie pohranjen u php se moze citati sa cgi?
  2. da li $_SESSION u php moze biti IKAKO citan (koristen) pomocu cgi?
  3. imal’ ko kakvu ideju kako da ovo uradim?!?!!?

Ja sam nesto slicno uradio - ali u obrnutom smjeru: prije, u staru aplikaciju, koja je uradjenja pomocu cgi, sam ubacio jednu manju aplikaciju (php) koja je bila dostupna samo onima koji su se logirali (cgi) - citanjem $_COOKIE-ja koji je sadrzavao sve podatke (uh, jesam zakomplikovao?!?!?)

Ovo mi je stvarno HITNO!!!