Mageia - Novi Fork Mandrive

Izgleda da dosta raje više ne vjeruje Mandrivi SA i pokreće vlastiti fork. Šta mislite o tome?

http://mageia.org/