Man pages u boji

Dosadilo mi gledati u crno/bijelo pa da malo osvježim:

Smjestiti u ./.bashrc:


man() {
    env LESS_TERMCAP_mb=$(printf "\e[1;31m") \
	LESS_TERMCAP_md=$(printf "\e[1;31m") \
	LESS_TERMCAP_me=$(printf "\e[0m") \
	LESS_TERMCAP_se=$(printf "\e[0m") \
	LESS_TERMCAP_so=$(printf "\e[1;44;33m") \
	LESS_TERMCAP_ue=$(printf "\e[0m") \
	LESS_TERMCAP_us=$(printf "\e[1;32m") \
	man "$@"
}

Predobro! Hvala na ovom tipu :slight_smile: