Mandriva FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja u vezi Mandrive mogu se naći na wiki stranici:
http://start.linux.org.ba/Mandriva