Mark Shuttleworth (Canonical Ltd.) ulaže u KDE

Kako je objavio KDE.News, Mark Shuttleworth će postati prvi patron (pokrovitelj) KDE. "Za pojedince i organizacije koje žele da doniraju KDE pružanjem finasijske potpore KDE e.V. sada nudi novi sistem korisničke podrške. KDE e.V. je i ponosan i uzbuđen što može da objavi da je Mark Šatlwort, osnivač Canonical Ltd, naš prvi pokrovitelj."
Detaljnije…

extra… jer kad su ove veće distro prešle na GNOME… bara da ima neko da pogura (ali to nije neko, neg Mark lol)