Microsoft monopol

hm, ovo nema iskljucivu vezu sa linuxom, ali ipak. ovo su linkovi za clanke “Microsoft na sudu” aktuelne ove dvije sedmice (iako proces protiv Microsofta traje od 2001).

http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4945230.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4949972.stm

ukratko, tuzeni su radi ne-fairplay, radi monopola i ilegalnog iskljucivanja konkurenata.