Nova Mint Linux distribucija sa Flashom, Javom

Linux Mint je Ubuntu bazirana distribucija koja je spremna za multimediju od pocetka. Sadrzi izmedu ostalaog Flash9, Javu, Realplayer, divX.

Adresa: http://lt.k1011.nutime.de/about.html