Novi centar koji će pomoći Vladi(ama) da nađu open source

NewsForge prenosi novost da je osnovan centar National Center for Open Source Policy and Research (NCOSPR). Svrha NCOSPRa je da pomogne Vladinim agencijama da nađu dostupni open source softver ili preprave, dorade postojeći softver.

Interesantna je informacija da jedan proprietary softver za održavanje/menadžment zatvora (jail management software) košta $1 million. Open Source Software Institute je uspio napraviti novi softver za šest mjeseci rada za cijenu od $350,000. Softver će naravno biti dostupan svim javnim ustanovama.

Čitava novost: NewsForge