Novi Izgled Gnome File Choosera :)

hajd, male pohvale :slight_smile: za Gnome, malo su poslati user friendly, koliko toliko…:slight_smile:

Prilagođavanje u cilju preživljavanja je zaista čudna stvar 8)

Ne bih se baš složio sa tobom za izgled datog FileChooser dijaloga. Sličica koju si ti prikazao je samo jedan prijedlog (za sam izgled dijaloga još nema konačnog dogovora)
Npr. dugme za “up” je ostavljeno jer su zaboravili da su iz TreeView-a isključili direktorije “.” i “…”; pa je čovjek na brzinu ubacio ToolBar.

Ima još mnogo primjedbi na dati prijedlog ali “that’s not the point”. Bitno je da ljudi rade ispod API, s kojim će se lako moći složiti Open/Save dijalog prema potrebama aplikacije.
Kao i sve u zadnje vrijeme radi se od Data/View modelu. Jedna klasa drži podatke, druga je GUI klasa. I naravno, time je razdvojen grafički interfejs od ostatka aplikacije što je “good thing™”. Uz pravilnu upotrebu ovakvih tehnika sasvim je moguće izbjeći prikazivanje Open/save dijaloga. Npr. slijepe osobe mogu koristiti neki screen reader i sl. stvari.

oki, samo onda adise kada se dogovore postaj nam novi izgled, :wink: