Novi kurs u ponudi ULKa: Linux+Apache+MySQL+PHP (LAMP)

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obavještavam da je Udruženje Linux korisnika
proširilo svoju ponudu edukacije iz oblasti Linuxa programom koji je svakako
vrlo interesantan i aktuelan:

Linux+Apache+MySQL+PHP (LAMP)

U okviru kursa, polaznici će se upoznati sa instalacijom i podešavanjem
spomenutih komponenti, te sa osnovama PHP programskog jezika. Po završetku
kursa bićete u stanju da pišete složene web aplikacije zasnovane na
open-source bazama podataka.

Cijena kursa je 500 KM (za studente ETFa: 300 KM).

Više podataka o programu kursa nalazi se na linku:
http://kursevi.linux.org.ba/lamp/program.php

Kurs će biti organizovan na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo, u moderno
opremljenim učionicama sa savremenim AMD64 računarima i projektorom.
Planirani termini održavanja kursa su poslijepodnevni sati radnih dana kada
je dostupan i besplatan parking, a tačni termini će biti dogovoreni sa
kandidatima. Kao i ranije, kurs počinje čim se uspostavi grupa od 12-15
kandidata. Instruktori će biti Adis Nezirović i Vedran Ljubović koji se već
godinama profesionalno bave razvojem web aplikacija u PHPu.

Udruženje Linux korisnika planira u narednom periodu organizovati i druge
kurseve, kao i niz predavanja i seminara na temu open-source softvera. O
svemu ovome bićete obaviješteni putem ove mailing liste.