Objavljen E17

Nakon 12 godina razvoja, objavljen je Enlightenment Desktop Environment E17 (odnosno 0.17)
http://tech.slashdot.org/story/12/12/22/0129200/after-12-years-of-development-e17-is-out

E17 više nije samo window manager, već kompletan softverski stack za razvoj aplikacija.
http://enlightenment.org/p.php?p=about&l=en

Zanimljivo je da vođa projekta “Rasterman”, radi za Samsung, gdje učestvuje u razvoju softvera za mobilni BadaOS, čiju grafičku osnovu čine E17 biblioteke.

P.S.
Zanimljiv datum za release :slight_smile:

Koristi li ga iko? Kakva su iskustva? Screenshots?

Instalirat ću, sviđa mi se drama :smiley: