Open source nVidia driver napreduje

…jer je reverse engineering drivera nVidia-e skoro završen, pa tako su
sada prve 3D operacije izvedive. Za sad su to naime samo jednostavni
trokutovi, ali razni developeri već sad pokazuju interesovanja,
pa tako navodno treba biti u Fedora Core 7.
Više informacija na:

http://nouveau.freedesktop.org/wiki/Nouveau_Companion_8