Pitanje za BHLD korisnike

Da vidimo šta sadašnji i potencijalni korisnici misle o ovome.
Posebno me interesuje ako je neko imao problema sa 2.6 kernelom.